Kirja

Tohtoritakuu kansi

Tohtoritakuu on akateemisen kirjoittajan paras ystävä. Se on jatko-opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettu opas, joka antaa tukea kirjoittamiseen ja tarjoaa työkaluja, joiden avulla väitöskirja ja tutkimusartikkelit todella valmistuvat.

Kirja perustuu nykyaikaiseen kirjoittamisen pedagogiikkaan ja vankkaan tutkimustietoon. Se soveltuu jatko-opintojen kaikkiin vaiheisiin, väitöksen jälkeiseen työhön ja opinnäytetöiden ohjaamisen tueksi. Siitä on hyötyä myös kaikille, joiden työhön kuuluu laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Kirjan käytännöllisten ohjeiden avulla tutkija oppii hallitsemaan aikaansa niin, että sitä jää myös kirjoitustyölle. Kirja tarjoaa runsaasti neuvoja myös kirjoittamisen esteiden ylittämiseen, tuotteliaampaan kirjoittamiseen ja eteenpäin pääsemiseen.

Kirjaa voi tilata esimerkiksi täältä.

Kirjassa esitellyt lomakkeet viikkosuunnitelman ja 12 viikon suunnitelman tekemiseen löydät täältä.

”Tohtoritakuu on holistinen kirjoittamisopas, joka kasvaa väitöskirjan tekemistä laajemminkin elämäntavoitteiden saavuttamisen oppaaksi.”
– Pertti Saloheimo, Suomen Lääkärilehti 49/2015

”[R]ennoin rantein kirjoitettu teos antaa ajattelemisen aihetta ja tukevaa potkua kulloisellekin kirjoitushankkeelle. Kirjoittamisen tueksi kehitellyt tekniikat taas soveltuvat muihinkin projekteihin.”
– Helena Pilke, Agricolan kirja-arvostelut 9.3.2015

”Tohtoritakuu onnistui syventämään minun ja väitöskirjani suhdetta ja viemään sen uudelle tasolle. (– –) Kirjaa voi ehdottomasti suositella väitöskirjatutkijalle, ehkä valikoiduin osin urallaan pidemmällä olevillekin. Ajankäyttöön ja kirjoittamisen hallintaan liittyvät monet vinkit voivat olla hyödyllisiä kenelle tahansa, jonka täytyy aikatauluttaa ja organisoida itse itselleen pitkiä projekteja.”
– Reetta Eiranen, Hybris 1/2015

”(–) opit argumenttien terävöittämisestä ja olennaisen tiivistämisestä ovat hyödyksi paitsi kaikille tekstejä kirjoittaville myös niitä työssään muuten kohtaaville. (–) sallivainen ja lämmin ote kantaa läpi koko kirjan, ja kirjoittajien rehelliset esimerkit omista onnistumisistaan ja vastoinkäymisistään tuovat tekstiin henkilökohtaisuutta, jonka avulla oppaille usein leimallinen saarnaavan holhoava tekstin sävy on onnistuttu välttämään.”
– Hanna Lempinen, Acatiimi 5/2015

”Miten päästä alkuun? Miten olla lykkäämättä kirjoittamiseen ryhtymistä? Miten valjastaa rutiinit työnsä tueksi? Liepeen kysymykset vastaavat hyvin teoksen sisältöä. Kirjoittajat tarjoavat konkreettisia neuvoja (–). Monelle neuvot siitä, kuinka aikaa puolustetaan tärkeämmille tehtäville, tulevat hyvään käyttöön.”
– Juha Himanka, Yliopisto-lehti 6/2015

Kommentointi on suljettu.