Harmittaa, että kirjoittamisen kurssiani vielä tarvitaan  

Olen opettanut noin kymmenen vuotta kursseja ja työpajoja nimellä Finding Joy and Productivity in Academic Writing. Pidän valmennuksia monenlaisista aiheista, mutta tämä on ylivoimaisesti suosituin sisältö, jota olen opettanut yliopistoissa Suomessa ja muualla. Kurssi on tarkoitettu väitöskirjantekijöille ja kokeneemmille tutkijoille.

Valmentaessani hiljattain Berliinissä Hertie Schoolin tohtoriopiskelijoita totesin, että tätä kurssia suunnitellessani kuvittelin, että se ei ennen pitkää ole enää tarpeen. Opetan sitä toki mielelläni. Samalla huomaan olevani pettynyt siihen, että kurssia edelleen tarvitaan, ehkäpä enemmän kuin koskaan.

Joy-kurssin synty: tarve kokonaisvaltaiselle kirjoittamisen tuelle

Lähdin aikanaan luomaan kurssia muun työn ohessa. Se ei liittynyt väitöskirjani aiheeseen eikä projektiin, jossa silloin työskentelin Aalto-yliopistossa. Kävi kuitenkin niin, että kysyntä kirjoittamisen tuen kehittämiselle oli voimakasta. Siitä tuli päätyöni.

Kurssi syntyi tarpeesta kokonaisvaltaiselle kirjoittajien tuelle, jollaista ei ollut tarjolla yliopistoissa. Tällainen tuki on perinteistä kirjoittamisen opetusta täydentävää. Siinä keskitytään kirjoittamisen psykologiseen puoleen ja käytännön askeliin: kirjoittajan mieleen ja arkisiin asioihin. Tutkijoiden mielekkään työskentelyn kannalta ei riitä, että puhutaan vain siitä, millaisia ovat hyvät tieteelliset tekstit tai miten oppia julkaisemaan.

Nämä ovat tutkijan työn perusasiaa, mutta tekstityypin tai julkaisuprosessin ymmärtäminen ei suoraan auta monissa kysymyksissä, joita akateeminen kirjoittaja joutuu käytännössä ratkaisemaan: Mistä löydän aikaa kirjoittamiselle? Mitä ja kuinka paljon kirjoitan tänään, tällä viikolla, tässä kuussa? Mitä tehdä seuraavaksi (kun on kyseessä niinkin laaja teksti kuin väitöskirja tai vertaisarvioitu tutkimusartikkeli)? Miten suhtautua saamaani palautteeseen ja tekstin muokkausehdotuksiin? Miten päästä eteenpäin, kun kirjoittaminen ahdistaa? Miten jatkaa, jos kirjoittaminen on ollut tauolla viikkoja, kuukausia tai vuosia?

Tuen tarve on kasvanut

Minusta näyttää, että kirjoittamisen ongelmia tiedostetaan yliopistoissa nykyään paremmin ja monipuolisempaa tukea on tarjolla. Silti tuen tarve tuntuu olevan voimakasta. Mietin, liittyykö tämä esimerkiksi siihen, että tutkijoiden työskentelyolosuhteet eivät ainakaan ole helpottaneet viime vuosina. Moni tuntuu elävän kovien paineiden alla, kohtuuttoman työmäärän kuormittamana. Erilaiset johtamis- ja ilmapiiriongelmat vaikuttavat olevan yleisiä.

Ei ole tutkijan itsensä vastuulla, jos esimerkiksi työmäärä on mahdoton tai kirjoittamiselle ei ole riittävästi aikaa työnkuvan puitteissa. Joy-kurssin pyrkimys on auttaa tutkijoita tunnistamaan paitsi omia vahvuuksiaan ja haasteitaan (sekä mahdollisuuksia selvitä niistä), myös reflektoimaan niitä olosuhteita, joissa työskentelee.

Rakenteiden on tuettava kirjoittamisen iloa

Näkemykseni on, että yliopistoissa tarvitaan perustavampaa kirjoittamisen kulttuurin muutosta, joka läpäisee akateemisen työn yksilötason kirjoittamisesta tieteellisiin julkaisukäytäntöihin asti. Kyse ei ole ainoastaan kirjoittamisen tuesta, vaikka pidän sitä tärkeänä. Kyse on laajemmasta keskustelusta sen suhteen, mikä rooli kirjoittamisella on yliopistoissa ja minkä on muututtava, jotta tutkijat voisivat paremmin – ja edistäisivät tieteenalansa kehittymistä kirjoittaen, mielekkäällä tavalla.

Kirjoittamisen ilon ja tietynlaisen, tutkijaa itseään tyydyttävän tuotteliaisuuden – ulkopuolelta asetettujen tulostavoitteiden sijaan – pitäisi olla luonteva osa akateemista työtä. Niiden kadottaminen ei ensisijaisesti ole yksilön syy eikä niiden löytämisen pitäisi olla yksittäisten tutkijoiden omalla vastuulla.

Kategoria: Yleinen | Asiasanat: , , , | Kommentoi

Havaintoja arjesta

Kuva: russn_fckr (Unsplash)

Myös tänä keväänä toteutui HYMY-tutkijakoulun opiskelijoille pitämäni Tutkijan verkkokirjoittaminen -kurssi. Olen pitänyt kurssia jo muutaman vuoden ajan, ensin lähinä ja sittemmin etänä verkkokurssina.

Väitöskirjatutkijoiden opettaminen on samanaikaisesti haastavaa ja palkitsevaa. Opiskelijat ovat aina fiksuja ja taitavia, ja useimmat hahmottavat verkon tärkeyden viestintäkanavana. Osa väitöskirjatutkijoista kokee myös painetta siitä, että pitäisi olla somessa, verkostoitua, profiloitua ja yleistajuistaa. Kurssilla yritän vähän helpottaa näitä paineita ja rohkaista jokaista muodostamaan omanlaisensa suhteen verkossa toimimiseen.

Kurssilla toteutetaan aina kurssiblogi. Tämän kevään blogiksi muodostui väitöskirjatutkijan arki ja blogin nimeksi tuli Tutkijapäiväkirjat.

Blogissa on useita todella hyviä kirjoituksia. Nostan aiheista nyt esille esimerkiksi sen, miten väitöskirjan tekeminen sivutoimisesti päätyön ohessa voikin olla hyvä juttu, ja sen, miten taide ja akateeminen kirjoittaminen muistuttavat toisiaan. Monissa kirjoituksissa pohdittiin myös koronaa sekä ylipäätään väitöskirjan ja muun arjen yhdistämisen haasteita.

Olen työskennellyt väitöskirjatutkijoiden kanssa eri kursseilla ja ohjauksen muodoissa jo aika kauan. Tunnustan, että olen lukenut useita kirjoituksia, joissa pohditaan työn ja vapaa-ajan erottamisen tärkeyttä ja palautumisen merkitystä. Silti minusta tuntuu, että näistä asioista pitää kirjoittaa koko ajan uusia hyviä kirjoituksia ja että väitöskirjatutkijan pitäisi myös lukea nuo jutut yhä uudestaan.

Käy sinäkin lukemassa näitä hyviä ja omakohtaisdia kirjoituksia ja osallistu vielä myös keskusteluun!

Kategoria: Yleinen | Kommentoi

Yhteisöstä tukea kirjoittamiseen

Me tohtoritakuulaiset eli Carol ja Kimmo pääsimme toukokuun lopussa Rosebudin Sivullinen-kirjakaupan lavalle keskustelemaan yliopistollisesta kirjoittamisesta ja akateemisesta työstä. Keskustelukumppaneinamme olivat Väitöksen jälkeen -kirjan kirjoittajat Johanna Isosävi ja Camilla Lindholm, ja keskustelua johdatteli ystävämme Urpu Strellman.

Me neljä keskustelijaa ja kenties Urpu myös olemme kyllä ehkä poikkeuksellisenkin samanmielisiä kirjoittamisen kysymysten suhteen. Johanna ja Camilla ovat toteuttaneet yhteisöllistä kirjoittamista yliopisto-opettajina ja esimerkiksi akateemisille kirjoittajille tarkoitetussa Kirjoitan vaikka ei ole aikaa -Facebook-ryhmässä. Carol valmentaa ja kouluttaa kirjoittajia oman Writing Doctor -yrityksensä kautta. Minä taas olen viime aikoina keskittynyt etenkin tutkijoiden työnohjaukseen.

Keskustelun fokuksessa olivat kirjoittamisen hyvät käytännöt ja toisaalta yhteisöllinen tuki kirjoittamiseen. En ole varma, kuulostiko keskustelu yleisön korvissa samanmielisten hyminältä, mutta toivon, että onnistuimme ainakin välillä myös haastamaan toistemme ajatuksia tai ainakin rakentamaan niiden varaan.

Pakko sanoa, että omasta puolestani oli kyllä tosi kivaa. Sivullinen on myös tällaiseen keskusteluun oivallinen paikka.

Jos haluat kuunnella keskustelun tai edes osia siitä, suuntaa katsomaan tallenne Sivullisen YouTube-kanavalta.

Kategoria: Yleinen | Kommentoi

Työnohjaus väitöskirjatyön tukena

Kuva: Bruno Nascimento (Unsplash)

Kun aikoinani tein omaa väitöskirjaani, hain omaan työskentelyyni lisätukea yksilötyönohjauksesta. Olen jatkanut työnohjauksessa siitä asti.

Mielestäni työnohjaus on mainio työskentelymuoto oman työn ja hyvinvoinnin tueksi. Sittemmin aloitin itsekin työnohjaajaopinnot ja olen nyt ohjannut väitöskirjatutkijoita ja muiden alojen ammattilaisia sekä yksilöohjauksessa että ryhmissä.

Kirjoitin pienen kirjoituksen omista työnohjauskokemuksistani ja syistäni hakea tällaista itse maksamaani lisäohjausta. Jos kiinnostaa, voit lukea kirjoituksen täältä toiselta sivustoltani.

Kategoria: Yleinen | Kommentoi

Tohtoritakuu ja Väitöksen jälkeen Sivullisen lavalla ti 31.5.2022

Tiistaina 31.5.2022 me tohtoritakuulaiset eli Carol ja Kimmo olemme Rosebudin Sivullinen-kirjakaupassa keskustelemassa yhdessä Väitöksen jälkeen -kirjan kirjoittajien eli Johanna Isosävin ja Camilla Lindholmin kanssa. Tarkoitus on keskustella yliopistollisesta kirjoittamisesta ja akateemisista urapoluista laajemminkin.

Keskustelua johtaa ystävämme Urpu Strellman. Urpu on hyvin kokenut haastattelija ja keskustelija, joten keskustelusta tulee varmasti mainio. Yleisöllä on luonnollisesti myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja vaikuttaa keskusteluun.

Tilaisuus alkaa 31.5. klo 17:00. Keskustelua voi tulla seuraamaan paikan päälle Sivullinen-kirjakauppaan Helsingin Kaisaniemenkadulle. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä, sillä se striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle, jonne video jää katsottavaksi tapahtuman jälkeen.

Tarkat tiedot tapahtumasta löytyvät tapahtuman Facebook-sivulta.

Tervetuloa mukaan!

Kategoria: Yleinen | Kommentoi